สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนถลางวิทยา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ไกรเลิศ
 
1. นายสมเจตน์  แก้วกอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายกษิฎ์เดช  วงศ์ลักษณพันธ์
2. เด็กชายธีรภัทร  บุญคง
 
1. นางสาวโชติรัตน์  บุญชู
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายกรกช  เสียงสวรรค์
2. เด็กชายภูริช  สืบหมาด
 
1. นายศตวรรษ  แก้วสุขใส