สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าฉัตรไชย สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงภูริดา  สนองคุณ
2. เด็กหญิงอัจรีย์  อื่นประโคน
 
1. นางจุฑาทิพย์  แซ่ตั้ง
2. นาง-  -