สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรชนิตณ์  ยังผ่อง
2. เด็กชายวรทัต  หมัดอาดัม
 
1. นางสาวไรวรรณ  รักษาผล
2. นางสุดาธิป  มูลตื้อ