สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายภูริณัฐ  เขียวลำใย
2. เด็กชายอริยะ  ทองคำ
 
1. นายว่าที่ ร.ต.เจริญพงษ์  พุทรา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนพล  วรอินทร์
2. เด็กชายนำโชค  นามภูมี
 
1. นายว่าที่ ร.ต.เจริญพงษ์  พุทรา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 66.66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  เกื้อเสนาะ
2. เด็กหญิงชลดา  ชิตชลธาน
3. เด็กหญิงนิชาดา  สมสุข
4. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์สีดา
5. เด็กหญิงเกตุกุญชร  โพธิ์สุข
 
1. นายศุภชัย  คงจันทร์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพิชนา  ใสสะอาด
2. เด็กหญิงสิปาง  ลืออ่อนดี
3. เด็กหญิงอินทิรา  นพสกุล
 
1. นางสาวสายฝน  เจริญศรี