สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 21 1. เด็กชายชัยภัทร   เงินเอนก
2. เด็กชายอชิระ   อดิศราลักษณ์
3. เด็กหญิงแองเจล่า บู๊ค   เจนเซ่น
 
1. นางสาววาสนา  พรหมทอง
2. นางสาวนิตยา   มุณีรัตน์