สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะหลิม สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบารอกัต  แหลมกา
2. เด็กหญิงมันนี   ฮัค
 
1. นายปรวีย์  ฟองมูล
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงปนัดดา  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงมนทกานต์  ฤทธิ์จักร์
3. เด็กหญิงอาทิตย์ธญา  คงห้อย
 
1. นางสาววาสนา  กวีเขตต์