สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะหลิม สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงนุชสรา  อ้นเลื่อน
2. เด็กหญิงปนัดดา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวตะวันนิช  ดาราหมานเศษ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงมันนี   สาฮัค
 
1. นางสาววัลลียา  หะสัน
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 27 1. เด็กชายธนพล  เทพนา
2. เด็กชายนาคิม  แสวงวิทย์
3. เด็กชายอัซราฟห์  สาเร๊ะ
 
1. นายนิวัฒน์  นาคเสนา
2. นางสาววัลลียา  หะสัน
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 18 1. เด็กชายกอเซ็ม  ลีอ่ำ
2. เด็กชายพีรดนย์  ทองแดง
3. เด็กหญิงวรรณิตา  ปรีชากรรม
 
1. นางสาววัลลียา  หะสัน
2. นายนิวัฒน์  นาคเสนา