สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะหลิม สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 28 1. เด็กชายอาริฟ  เส้นปาน
 
1. นายพิชิต  หลีหมาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงมนทกานต์  ฤทธิ์จักร์
 
1. นางสาวตะวันนิช  ดาราหมานเศษ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 1. เด็กชายยูโซป  ขุนฤทธิ์
 
1. นายพิชิต  หลีหมาน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68.5 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงซิฮ์นีย์  ดุมลักษณ์
2. เด็กชายณัฐพล  แย้มศิลา
3. เด็กชายนิติ  หมัดตุกัง
4. เด็กชายนูรอัยนี  สู้งาน
5. เด็กชายภูรินท์  พรหมชัย
6. เด็กชายอิสละห์  แหลมกา
 
1. นางสาวนุจรี  ตาเดอิน
2. นายปรวีย์  ฟองมูล
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงวิเมียน  ฮัค
2. เด็กชายอาริฟ  เส้นปาน
 
1. นายพิชิต  หลีหมาน
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 19 1. เด็กชายธราเทพ  อีนทะผลา
2. เด็กหญิงวาทินี   วอดทอง
 
1. นายพิชิต  หลีหมาน