สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะหลิม สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 28 1. เด็กชายอาริฟ  เส้นปาน
 
1. นายพิชิต  หลีหมาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงมนทกานต์  ฤทธิ์จักร์
 
1. นางสาวตะวันนิช  ดาราหมานเศษ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงฮนาน  ลีอ่ำ
 
1. นางสาวจุธารัตน์  แสงมณี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงนุชสรา  อ้นเลื่อน
2. เด็กหญิงปนัดดา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวตะวันนิช  ดาราหมานเศษ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงฮนาน  ลีอ่ำ
 
1. นางสาวนุจรี  ตาเดอิน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายริสกี  สมาแอ
 
1. นางสาวภาวนา  ยาชะรัด
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบารอกัต  แหลมกา
2. เด็กหญิงมันนี   ฮัค
 
1. นายปรวีย์  ฟองมูล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงมันนี   สาฮัค
 
1. นางสาววัลลียา  หะสัน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 1. เด็กชายยูโซป  ขุนฤทธิ์
 
1. นายพิชิต  หลีหมาน
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68.5 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงซิฮ์นีย์  ดุมลักษณ์
2. เด็กชายณัฐพล  แย้มศิลา
3. เด็กชายนิติ  หมัดตุกัง
4. เด็กชายนูรอัยนี  สู้งาน
5. เด็กชายภูรินท์  พรหมชัย
6. เด็กชายอิสละห์  แหลมกา
 
1. นางสาวนุจรี  ตาเดอิน
2. นายปรวีย์  ฟองมูล
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงวิเมียน  ฮัค
2. เด็กชายอาริฟ  เส้นปาน
 
1. นายพิชิต  หลีหมาน
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 19 1. เด็กชายธราเทพ  อีนทะผลา
2. เด็กหญิงวาทินี   วอดทอง
 
1. นายพิชิต  หลีหมาน
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงปนัดดา  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงมนทกานต์  ฤทธิ์จักร์
3. เด็กหญิงอาทิตย์ธญา  คงห้อย
 
1. นางสาววาสนา  กวีเขตต์
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 27 1. เด็กชายธนพล  เทพนา
2. เด็กชายนาคิม  แสวงวิทย์
3. เด็กชายอัซราฟห์  สาเร๊ะ
 
1. นายนิวัฒน์  นาคเสนา
2. นางสาววัลลียา  หะสัน
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 18 1. เด็กชายกอเซ็ม  ลีอ่ำ
2. เด็กชายพีรดนย์  ทองแดง
3. เด็กหญิงวรรณิตา  ปรีชากรรม
 
1. นางสาววัลลียา  หะสัน
2. นายนิวัฒน์  นาคเสนา