สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะนาคา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89.8 ทอง 4 1. เด็กชายนิรันดร์  ปราบทุกข์
2. เด็กหญิงพัชราภา  รัตนประทุม
3. เด็กหญิงภัททิรา  ศรีรัฐ
 
1. นางสาวสุชาดา  สัปรส
2. นางน้ำอ้อย  ชูช่วย