สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะนาคา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพัชราภา  รัตนประทุม
 
1. นางน้ำอ้อย  ชูช่วย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 1. เด็กชายภูรินทร์  สามารถ
 
1. นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ชาวพม่า
2. เด็กหญิงวิลาศินี  พันธ์ทิพย์
 
1. นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน
2. นางน้ำอ้อย  ชูช่วย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพัชราภา  รัตนประทุม
2. เด็กหญิงภัททิรา  ศรีรัฐ
 
1. นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน
2. นางน้ำอ้อย  ชูช่วย
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89.8 ทอง 4 1. เด็กชายนิรันดร์  ปราบทุกข์
2. เด็กหญิงพัชราภา  รัตนประทุม
3. เด็กหญิงภัททิรา  ศรีรัฐ
 
1. นางสาวสุชาดา  สัปรส
2. นางน้ำอ้อย  ชูช่วย
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 61 ทองแดง 40 1. เด็กชายบรรณวัช  แสงงจันทร์
2. เด็กชายบรรณสรณ์  แสงจันทร์
3. เด็กชายรัชชานนท์  รอบคิด
 
1. นางสาวซูใบด๊ะ  โอะจิ
2. นางสาวบุญรัตน์  ทองสีดำ