สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอเอน สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80.3 ทอง 18 1. เด็กหญิงฮัสสูนา  หวันหีม
 
1. นางพัชรินทร์  มะลิวรรณ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกษิดิศ  จันทนู
2. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ถิ่นคอเอน
3. เด็กหญิงสุรางคนา  ขมิ้นทอง
 
1. นางนงลักษณ์  ไชยราบ
2. นางสาวมนทิรา  แหลมกา