สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอเอน สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 70 เงิน 26 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  จินสิน
 
1. นางพัชรินทร์  มะลิวรรณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซิลมี  ผะสานพันธ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปังเตะ
3. เด็กชายอลิฟ  เครือยศ
 
1. นางสาวอริศรา  ปาทาน
2. นางสาวอลิสรา  เขร็มกา
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 22 1. เด็กหญิงชลณัฏฐ์  ปาทาน
2. เด็กหญิงอภิสรา  เกตุเมือง
3. เด็กหญิงอุสหนา  สุมาลี
 
1. นางชฎารัตน์  ผะสานพันธ์
2. นางสาวจริยา  ลูกเล็ก