สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอเอน สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80.3 ทอง 18 1. เด็กหญิงฮัสสูนา  หวันหีม
 
1. นางพัชรินทร์  มะลิวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 55.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงลิลนี่  จันทนู
 
1. นางดวงใจ  จิตรามาศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 70 เงิน 26 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  จินสิน
 
1. นางพัชรินทร์  มะลิวรรณ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายอาภาภัทร  หลานหาด
 
1. นางภูรี  ทองย่น
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซิลมี  ผะสานพันธ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปังเตะ
3. เด็กชายอลิฟ  เครือยศ
 
1. นางสาวอริศรา  ปาทาน
2. นางสาวอลิสรา  เขร็มกา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกษิดิศ  จันทนู
2. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ถิ่นคอเอน
3. เด็กหญิงสุรางคนา  ขมิ้นทอง
 
1. นางนงลักษณ์  ไชยราบ
2. นางสาวมนทิรา  แหลมกา
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงบิลกิส  ว้าหาบ
2. เด็กชายศุภณัฐ  บุตรโกบ
3. เด็กชายอาฟันดี้  จิงา
 
1. นางสาวกัลยา  รักการ
2. นางสาวนูรีซัน  มะมิง
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 22 1. เด็กหญิงชลณัฏฐ์  ปาทาน
2. เด็กหญิงอภิสรา  เกตุเมือง
3. เด็กหญิงอุสหนา  สุมาลี
 
1. นางชฎารัตน์  ผะสานพันธ์
2. นางสาวจริยา  ลูกเล็ก