สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 57.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฐิกา  วิชัยดิษฐ์
2. เด็กหญิงธนัญญา  พรหมช่วย
3. เด็กหญิงพรนภา  ยืนบุรี
4. เด็กหญิงวรรณิพา  ดาเจ๊ะ
5. เด็กหญิงวราศิณี  สามารถ
6. เด็กหญิงเพียวเพียว  ซื่อตระกูล
 
1. นายอนุศักดิ์  วงศ์มูสา
2. นางสาวมณฑาทิพย์  ถิ่นเกาะยาว
3. นางสาววาสนา  หันหวน
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายภานุพงษื  พรหมอินทร์
2. เด็กชายฮาฟิฟ  ปุนยัง
 
1. นายสุทธิพร  ศรีทอง