สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัณทารีย์  รอยสุวรรณ์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  เพชรจำรัส
 
1. นายอาลี  จิตรบรรทัด
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัชรพงษ์  จอมแพ่ง
2. เด็กชายฮาสัน  สมจิตร
 
1. นายปฐวี  กาลมิกาล
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 30 1. เด็กหญิงจิรัชยา  จ๋อมจ้อย
2. เด็กหญิงมณฑิยา  ครูนิอาสน์
3. เด็กหญิงศัลยา  ทักทิน
 
1. นางแพรวพรรณ  นุ้ยฉิม
2. นางสาวฉัตรสุดา  กะเดช