สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะมะพร้าว สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงนุสรีน   ชลเขตร
 
1. นางสาวไรฮาณ  ทองเกื้อ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 15 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  จันทร์เพ็ชร
 
1. นางสาวไรฮาณ  ทองเกื้อ