สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะมะพร้าว สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 27 1. เด็กหญิงรติกานต์  ปลูกไม้ดี
2. เด็กหญิงสุธินันธ์    นิเกตุ
3. เด็กหญิงอนัญญา   หาญพรหมมา
 
1. นางสาวกาญดา  เกื้อหมาด
2. นางสาวสุณิสา  ชูเจริญ