สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะมะพร้าว สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงพิยะดา    ขจรแสง
2. เด็กหญิงเก็จมณี   ขจรแสง
 
1. นางสาวยูงทอง  ชูวรรณรักษ์
2. นายราเมษ  รัตนกุล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61.5 ทองแดง 8 1. เด็กชายธวัชชัย   นกดา
2. เด็กชายนากีส   พันธ์ทิพย์
3. เด็กหญิงนิชานันท์    คุ้มบ้าน
4. เด็กหญิงนิฤมล   นนทรีย์
5. เด็กหญิงวรลักษ์   อุดม
6. เด็กหญิงสุดารัตร์  โพธิ์สวัสดิ์
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  ช้างขาว
2. นางสาวไรฮาณ  ทองเกื้อ
3. นางสาวอาดินา  หมาดทิ้ง