สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางโรง สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายธนวัฒน์  ยอมใหญ่
2. เด็กชายระวี  พนมไพร
3. เด็กชายวศิน  ท่อทิพย์
 
1. นางสาวนริศรา  พ่วงแก้ว
2. นางสูวัยบะ  ดาราซอ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 68.3 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  จำปาทอง
2. เด็กหญิงพราวศิตา  นักรบ
3. เด็กหญิงสุนิสา  เลขอาวุธ
 
1. นางสูวัยบะ  ดาราซอ
2. นางอรพินท์  ปิติ
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  โอชาผล
2. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ปาทาน
3. เด็กชายลิชาน  พนมไพร
 
1. นางสาววิลาวรรณ  เพ็งสุข
2. นางสูวัยบะ  ดาราซอ