สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพรุจำปา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวฉาย
2. เด็กหญิงลลิตา  คล่องทะเล
3. เด็กหญิงอริณลดา  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กหญิงอาทิมา  ศาโศรก
5. เด็กชายเศรษฐี  ทับมุด
 
1. นางสาวพัชณีย์  ขวัญแก้ว
2. นางสุพินยา  นุ่นสังข์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงซันสะบีล   ช่อแตง
2. เด็กชายภูธเนศ  ทองชู
 
1. นางสาวจิรารัตน์  สีปานนุ่น
2. นางสาวนุชรี  ปูเงิน