สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไม้ขาว สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 19 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แซ่ซื่อ
 
1. นางสาวอารี  บาวแดง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนิตา  แซ่อิ๋ว
2. เด็กชายชัยชนะ  ยงยุทธ
3. เด็กชายธนพนธ์  ยงยุทธ
 
1. นายสมชาติ  มวลสกุล
2. นางนัฏฐพร  แซ่หลี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กชายกรณรงค์  วงศ์ไชยา
2. เด็กชายณัฐกิต  เต็มมือ
3. เด็กชายวรายุทธ์  ศุภลักษณ์สุทธา
 
1. นายทรนงค์  ชุมรักษ์
2. นางนัฏฐพร  แซ่หลี