สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลิพอน สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงชลิตา  ตามชู
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  แพทย์สูงเนิน
 
1. นางสาวปิ่นทอง  ศรีสว่าง
2. นายต่วนอัสมิง  มูหามะเซ็ง