สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลิพอน สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงฐานิดา  เกิดทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รักษาผล
3. เด็กชายสุริยา  ส่งแสง
 
1. นางสาวจันทร์สุดา   หยังสู
2. นางสาวนาดียะห์  มะนอสะ