สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ่าวปอ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 19 1. เด็กหญิงณภัทรสร  โหมดใหม่
 
1. นางรัชนก  บุญคง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุสุมา  บุญแต่ง
2. เด็กหญิงพรนัชชา  สาระวารี
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ภิบาลฆ่าสัตว์
 
1. นางรัชนก  บุญคง
2. นางสาวละออศิริ  ทวยเจริญ