สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ่าวปอ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 44 1. เด็กชายชลันธร  คงนาม
 
1. นางสาวจารินี  จันทลิกา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฎฐชา  ชงัดเวช
2. เด็กชายภูปกรณ์  จิตรนาวี
3. เด็กหญิงอาทิตย์ติยา  นิ่มมโน
 
1. นางสาวนพมาศ  ทองเส็ม
2. นายจรูญ  ปีดแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงนัสรีน  สุดา
2. เด็กชายปุรานิน  เครือชาย
3. เด็กหญิงอมลรดา  วุฒิบาล
 
1. นางสาวมาวาตี  อาลี
2. นางสาวรุสมัยนี  ซานา