สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมงคลวราราม สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงนฤมล  เสนาน้อย
2. เด็กหญิงปานฤดี  การกล้า
 
1. นายวิมล  พลไชย
2. นางสาวสุกัญญา  กูมุดา
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 18 1. เด็กชายภัทรภณ  สำเภาแก้ว
2. เด็กชายวรรณชิต  ก้องสุนทรวงศ์
 
1. นางสาวโนรีมัน  กาเดร์
2. นางสาวปัทมา  สืบค้า