สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67.64 ทองแดง 33 1. เด็กชายพันธวัช  จันทน์แดง
 
1. นางจิราภรณ์  ชินนา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 1. เด็กชายณัฐพงศ์  วรกุมาร
 
1. นายก๋าเด็ม  สามทอง