สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงปานวาส  หอมทอง
2. เด็กชายอนุชา  เหมราช
3. เด็กหญิงอมราพร  บุญแต่ง
 
1. นางสาวกิรตา  ลือบา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายไตเติ้ล  ครุฑนาค
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  พูลแก้ว
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกพร  หอมทอง
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  พูลแก้ว