สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67.5 ทองแดง 29 1. เด็กชายธนโชติ  แซ่หลิม
2. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  เจือเงิน
 
1. นางสาวจรัสศรี  ฤทธิโชติ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงวราพร  เหมราช
 
1. นางสาวกิรตา  ลือบา