สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแหลมพันวา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายอาทิตย์  การะเกต
2. เด็กชายอาบูอูบัยดะห์  สาลิกา
 
1. นางสาวนิตยา  ปานเนียม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายจตุพล  ทรัพย์ไพรวัลย์
2. เด็กชายชัยธวัช  แซ่เฮ้ง
 
1. นายโยธิน  อุปลา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 61 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงรอกีอะห์  อาดำ
 
1. นางสาวนิตยา  ปานเนียม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกัญภัทร  กิ่งเกาะยาว
2. เด็กหญิงลีอา  อยู่รอง
3. เด็กหญิงวัชรี  คึมยราช
 
1. นางสาวนิตยา  ปานเนียม
2. นางสาวอริยา  อุดมศรี
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนุสอัยนี  ถนอมไถ
2. เด็กหญิงลาอัยบะห์  ยุคุณธร
3. เด็กหญิงอภิชญา  วิทเวทย์
 
1. นางสาวรัตนากร  สมสุข
2. นางสาวนิตยา  ปานเนียม
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 64.67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงภัทรภร  ข่วงทิพย์
2. เด็กหญิงอินทิพร  นาดอน
 
1. นางสาวแวยะห์   เจ๊ะซอ
2. นางสาวนิตยา  ปานเนียม
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงนาบีละห์  และซัน
2. เด็กหญิงนิชานันท์  วงศา
3. เด็กหญิงวานีตา  ยุคุณธร
 
1. นางสุวภัทร  ไชยชาญ
2. นางซาอีเราะ  สามารถ