สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงดอกไม้ขาว  -
2. เด็กหญิงปาณิสรา  นิลครุฑ
3. เด็กหญิงภิญญามาศ  กิจเสถียรวงศ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ตุละ
2. นางสุจิตรา  โบบทอง