สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงดอกไม้ขาว  -
2. เด็กหญิงปาณิสรา  นิลครุฑ
3. เด็กหญิงภิญญามาศ  กิจเสถียรวงศ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ตุละ
2. นางสุจิตรา  โบบทอง
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงคคนัมพร  ดาราโอ๊ะ
2. เด็กหญิงญาณภัท  ลือศานติวิไล
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ผสมทรัพย์
 
1. นางเนตรนภา  ขวัญนิล
2. นางสาวจริญญา  แก้วพิทักษ์