สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง 5 1. เด็กชายจักรภัทร  สุวรรณวงศ์
2. เด็กหญิงภัคจีรา  พิมพา
3. เด็กชายเตชิต  เฉลิมวัย
 
1. นางละออ  มุสิกธรรม
2. นางสาวอทิยา  มณ๊โชติ