สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 26 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยี่มี
2. เด็กหญิงญาณภัทร  หวานฉ่ำ
3. เด็กหญิงอลิศา  โกยทอง
 
1. นางชฎาพร  ทวิสุวรรณ
2. นางสาวมูรณา  มามะ