สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงลิซ่า  ประสารการ
 
1. นางสาวประพิศ  จงถนอม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายเฟเดริโก  วายาโน
 
1. นางสาวคณิศร  เลี่ยนกิ้ม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภูริช  หลิมพัฒนวงค์
 
1. นางสาวคณิศร  เลี่ยนกิ้ม