สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนพนธ์  รอบคิด
2. เด็กชายภาคิน   จันทร์เลื่อน
 
1. นางสาวรอพีอะห์  มูซอ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์  จิ๋วกาวี
2. เด็กชายเด่นภูมิ  ทองตะกุก
 
1. นางกัสมีนี  ดุมลักษณ์