สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 26 1. เด็กชายเปรมณัช  สกุลชิต
 
1. นางจรีภรณ์  พงษ์จิตติกุล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 69.17 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงธัญพร  นิติพิทยา
2. เด็กชายภูริณัช  กาญจนะ
 
1. นางวรภา  ณ ลำพูน
2. นางสาวสุภาวดี  อรุณจิตต์