สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงซูฮัยมีย์   สุขเฝาะ
2. เด็กหญิงวันวิสา  กัญญาเลิศ
3. เด็กหญิงสวรรยา  จิตต์เกื้อ
 
1. นางสาวจันทิมา   สุนทรเต็ม
2. นางสาวรัชดา  เพ็ชรแกมแก้ว