สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงอังคณาพร  สงวนทรัพย์
 
1. นางสาวนิตยา  วิชิตบุตร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  จินาภิรมย์
2. เด็กชายชัชนันท์  จำสอง
 
1. นางสาวปุณยวี  ศรีเหมาะ
2. นางบุปผา  แสงศรี