สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงปภาดา  ลือเจียงคำ
 
1. นางสาวนกเล็ก  ไชยโย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 60 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงศุภิสรา  สิทธิเดช
 
1. นางสาวอารีนา  เส็นสมมาตร