หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   8 ก.ย. 2559   9 ก.ย. 2559   10 ก.ย. 2559   11 ก.ย. 2559   27 ก.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมอุดมปัญญา 3 9 ก.ย. 2559 08.30-16.00
2 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2559 08.30-16.00
3 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ห้อง ประชุมอุดมปัญญา 1 9 ก.ย. 2559 08.30-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ห้อง 531 9 ก.ย. 2559 09.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ห้อง 532 9 ก.ย. 2559 09.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ห้อง 531 9 ก.ย. 2559 09.00
4 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ห้อง 525 9 ก.ย. 2559 09.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 ก.ย. 2559 09.00
6 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 ก.ย. 2559 09.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ห้อง ปฏิบัติการทางภาษา 9 ก.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง โรงยิมเนเซี่ยม 9 ก.ย. 2559 08.30-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ห้อง ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ก.ย. 2559 09.00-16.30
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ห้อง ห้องเรียน 524 9 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
3 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ห้อง ห้องเรียน 524 9 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
4 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ห้อง ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
5 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ห้อง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
6 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ห้อง ห้องประชุม(บัวฯ) ห้องสมุด 9 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านระหว่างควน 9 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านระหว่างควน 9 ก.ย. 2559 13.00-15.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง ห้อง ปาริชาติ 9 ก.ย. 2559 13.00-16.00
2 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง ห้อง อินทนิล 9 ก.ย. 2559 13.00-16.00
3 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง ห้อง อินทนิล 9 ก.ย. 2559 09.00-10.30
4 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง ห้อง อินทนิล 9 ก.ย. 2559 11.00-11.30
5 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง ห้อง อินทนิล 9 ก.ย. 2559 10.30-11.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง หอประชุม 2 ชั้น 2 9 ก.ย. 2559 13.00-16.00
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง หอประชุม 2 ชั้น 2 9 ก.ย. 2559 13.00-16.00
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง หอประชุม 2 ชั้น 2 9 ก.ย. 2559 13.00-16.00
4 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง หอประชุม 2 ชั้น 2 9 ก.ย. 2559 13.00-16.00
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง หอประชุม 2 ชั้น 2 9 ก.ย. 2559 13.00-16.00
6 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง หอประชุม 2 ชั้น 2 9 ก.ย. 2559 13.00-16.00
7 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง หอประชุม 2 ชั้น 2 9 ก.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านระหว่างควน 9 ก.ย. 2559 08.00-17.00
2 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านระหว่างควน 9 ก.ย. 2559 08.00-17.00
3 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านระหว่างควน 9 ก.ย. 2559 08.00-17.00
4 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านระหว่างควน 9 ก.ย. 2559 08.00-17.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 9 ก.ย. 2559 13.00-16.00
2 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนพัทลุง ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 9 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 9 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนพัทลุง ห้อง คอมพิวเตอร์ 3,4 9 ก.ย. 2559 13.00-16.00
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนพัทลุง ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 9 ก.ย. 2559 09.00-12.00
6 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 9 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคารอเนกประสงค์ 9 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคารอเนกประสงค์ 9 ก.ย. 2559 13.00-16.00
3 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 212ล/57ก 9 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 212ล/57ก 9 ก.ย. 2559 13.00-16.00
5 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 212ล/57ก 9 ก.ย. 2559 09.00-12.00
6 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 212ล/57ก 9 ก.ย. 2559 13.00-16.00
7 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคารอนุสรณ์ สกสค.4 ชั้น 1 9 ก.ย. 2559 09.00-12.00
8 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคารอนุสรณ์ สกสค.4 ชั้น 1 9 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย สพป.พัทลุง เขต 1 ห้อง ประชุมคูหาสวรรค์ 9 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก อาคาร 2 ห้อง 216 9 ก.ย. 2559 09.00-10.00
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก อาคาร 2 ห้อง 216 9 ก.ย. 2559 13.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก หลังอาคารเรียน 1 9 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก อาคาร 1 ห้อง 111 9 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก อาคาร 1 ห้อง 113 9 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก ห้อง ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 9 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก ห้อง ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 9 ก.ย. 2559 13.00-16.00
6 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก ใต้อาคารเรียน 4 9 ก.ย. 2559 13.00-16.00
7 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดวิหารเบิก ใต้อาคารเรียน 4 9 ก.ย. 2559 13.00-16.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศูนย์ ICT สพป.พัทลุง เขต 1 โทร 0907158508 email : sutanyawe@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]