หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พัทลุง เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 54 39 73.58% 8 15.09% 3 5.66% 3 5.66% 53
2 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 63 38 60.32% 16 25.4% 4 6.35% 5 7.94% 63
3 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 45 29 69.05% 6 14.29% 2 4.76% 5 11.9% 42
4 โรงเรียนเรวดีพัทลุง 64 25 40.98% 18 29.51% 12 19.67% 6 9.84% 61
5 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 27 18 75% 4 16.67% 1 4.17% 1 4.17% 24
6 โรงเรียนวัดร่มเมือง 44 17 41.46% 12 29.27% 4 9.76% 8 19.51% 41
7 โรงเรียนวีรนาถศึกษามูลนิธิ 37 16 45.71% 7 20% 8 22.86% 4 11.43% 35
8 โรงเรียนบ้านเขาปู่ 28 15 60% 8 32% 1 4% 1 4% 25
9 โรงเรียนวัดเขาทอง 23 14 63.64% 6 27.27% 2 9.09% 0 0% 22
10 โรงเรียนบ้านไสกุน 28 14 56% 4 16% 4 16% 3 12% 25
11 โรงเรียนวัดหัวหมอน 20 14 73.68% 3 15.79% 0 0% 2 10.53% 19
12 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 33 13 41.94% 8 25.81% 7 22.58% 3 9.68% 31
13 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 29 12 44.44% 10 37.04% 2 7.41% 3 11.11% 27
14 โรงเรียนวัดบ้านนา 19 11 61.11% 4 22.22% 1 5.56% 2 11.11% 18
15 โรงเรียนวัดทะเลน้อย 19 11 57.89% 1 5.26% 2 10.53% 5 26.32% 19
16 โรงเรียนวัดลานแซะ 25 10 40% 10 40% 2 8% 3 12% 25
17 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 29 10 34.48% 7 24.14% 8 27.59% 4 13.79% 29
18 โรงเรียนเรวดีป่าพะยอม 35 10 29.41% 6 17.65% 12 35.29% 6 17.65% 34
19 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 29 10 37.04% 6 22.22% 9 33.33% 2 7.41% 27
20 โรงเรียนวัดดอนศาลา 28 10 37.04% 6 22.22% 8 29.63% 3 11.11% 27
21 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 16 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
22 โรงเรียนวัดวิหารเบิก 18 10 55.56% 3 16.67% 2 11.11% 3 16.67% 18
23 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 17 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
24 โรงเรียนบ้านควนพลี 24 8 38.1% 9 42.86% 2 9.52% 2 9.52% 21
25 โรงเรียนบ้านสำนักกอ 18 8 44.44% 7 38.89% 3 16.67% 0 0% 18
26 โรงเรียนวัดไทรงาม 16 8 53.33% 3 20% 4 26.67% 0 0% 15
27 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา 15 8 53.33% 1 6.67% 1 6.67% 5 33.33% 15
28 โรงเรียนวัดแหลมโตนด 42 7 18.42% 12 31.58% 13 34.21% 6 15.79% 38
29 โรงเรียนวัดควนแพรกหา 24 7 41.18% 3 17.65% 3 17.65% 4 23.53% 17
30 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว 12 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
31 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 13 7 53.85% 1 7.69% 1 7.69% 4 30.77% 13
32 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
33 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 24 6 26.09% 6 26.09% 6 26.09% 5 21.74% 23
34 โรงเรียนบ้านควนดินแดง 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
35 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 13 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
36 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
37 โรงเรียนวัดบ้านสวน 21 5 23.81% 15 71.43% 0 0% 1 4.76% 21
38 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปฺผลิกประชาสรรค์) 22 5 23.81% 10 47.62% 3 14.29% 3 14.29% 21
39 โรงเรียนวัดตะแพน 17 5 29.41% 7 41.18% 4 23.53% 1 5.88% 17
40 โรงเรียนวัดโงกน้ำ 12 5 41.67% 5 41.67% 0 0% 2 16.67% 12
41 โรงเรียนบ้านควนขนุน 10 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
42 โรงเรียนบ้านสวนโหนด 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
43 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ 30 4 13.79% 9 31.03% 8 27.59% 8 27.59% 29
44 โรงเรียนบ้านเขาพนม 16 4 25% 6 37.5% 6 37.5% 0 0% 16
45 โรงเรียนบ้านโตน 14 4 28.57% 6 42.86% 3 21.43% 1 7.14% 14
46 โรงเรียนบ้านบ่อทราย 20 4 26.67% 4 26.67% 6 40% 1 6.67% 15
47 โรงเรียนวัดอภยาราม 16 4 25% 4 25% 5 31.25% 3 18.75% 16
48 โรงเรียนวัดเขาแดง 12 4 36.36% 3 27.27% 4 36.36% 0 0% 11
49 โรงเรียนบ้านระหว่างควน 16 4 30.77% 1 7.69% 4 30.77% 4 30.77% 13
50 โรงเรียนวัดเขาอ้อ 9 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
51 โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
52 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
53 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา 18 3 16.67% 4 22.22% 4 22.22% 7 38.89% 18
56 โรงเรียนอนุบาลเรวดี 13 3 27.27% 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 11
57 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง(สินประชา) 19 3 18.75% 3 18.75% 6 37.5% 4 25% 16
58 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 11 3 27.27% 3 27.27% 5 45.45% 0 0% 11
59 โรงเรียนทุ่งยางเปล 10 3 30% 2 20% 5 50% 0 0% 10
60 โรงเรียนบ้านปากสระ 11 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
61 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
62 โรงเรียนบ้านใสอ้อย 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
63 โรงเรียนวัดประดู่เรียง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 11 2 20% 4 40% 4 40% 0 0% 10
65 โรงเรียนวัดสุนทราวาส 14 2 15.38% 4 30.77% 3 23.08% 4 30.77% 13
66 โรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู2500) 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 9 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
68 โรงเรียนวัดควนถบ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
69 โรงเรียนวัดลำใน 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 8 2 25% 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 8
71 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
72 โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
73 โรงเรียนวัดกลาง 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านขัน 5 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนวัดโพรงงู 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนวัดไทรโกบ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนวัดพังดาน 13 1 10% 6 60% 3 30% 0 0% 10
78 โรงเรียนบ้านโคกโดน 12 1 8.33% 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 12
79 โรงเรียนชุณหะวัณ 10 1 12.5% 5 62.5% 2 25% 0 0% 8
80 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม 8 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
81 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
82 โรงเรียนวัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์) 7 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 7
84 โรงเรียนอารียาศึกษา 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
85 โรงเรียนบ้านเตง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
86 โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
87 โรงเรียนวัดโคกแย้ม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนวัดหรังแคบ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
89 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านนาวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านเนินทราย 15 0 0% 5 38.46% 6 46.15% 2 15.38% 13
93 โรงเรียนบ้านโหละหนุน 9 0 0% 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 7
94 โรงเรียนวัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) 10 0 0% 3 30% 3 30% 4 40% 10
95 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ 9 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 7
96 โรงเรียนบ้านควนกุฎ 8 0 0% 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 8
97 โรงเรียนวัดนาท่อม 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
98 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านหัสคุณ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านไสถั่ว 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
101 โรงเรียนวัดควนแร่ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านต้นไทร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดควนปันตาราม 7 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
104 โรงเรียน ตชด.บ้านควนตะแบก 4 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
105 โรงเรียนวัดตำนาน 4 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
106 โรงเรียนวัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
107 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศูนย์ ICT สพป.พัทลุง เขต 1 โทร 0907158508 email : sutanyawe@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]