สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พัทลุง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพัทลุง 18 10 6 34 39 8 3 3 50
2 วัดคลองใหญ่ 9 6 5 20 26 5 2 4 33
3 มัธยมพัทลุงวิทยา 7 0 1 8 8 1 1 5 10
4 อนุบาลควนขนุน 6 10 5 21 32 14 3 5 49
5 วัดเขาทอง 6 4 2 12 14 6 2 0 22
6 เรวดีพัทลุง 5 5 7 17 25 18 12 6 55
7 วัดหัวหมอน 5 5 3 13 14 3 0 2 17
8 วัดร่มเมือง 5 5 2 12 11 10 3 7 24
9 บ้านเขาปู่ 5 4 4 13 15 8 1 1 24
10 วัดทะเลน้อย 5 4 3 12 9 1 2 5 12
11 เทศบาลจุ่งฮั่ว 5 1 3 9 7 3 0 2 10
12 วัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 4 6 5 15 18 4 1 1 23
13 บ้านทุ่งชุมพล 4 3 2 9 10 3 2 1 15
14 บ้านไสกุน 4 3 0 7 13 4 4 3 21
15 วัดบ้านนา 4 3 0 7 9 4 1 2 14
16 บ้านห้วยน้ำดำ 4 2 1 7 9 3 8 2 20
17 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 3 3 2 8 7 1 1 4 9
18 บ้านตลิ่งชัน 3 1 2 6 11 10 1 3 22
19 วัดลานแซะ 3 0 1 4 10 10 2 3 22
20 บ้านหยีในสามัคคี 3 0 0 3 3 3 5 0 11
21 วีรนาถศึกษามูลนิธิ 2 7 3 12 16 7 8 4 31
22 วัดไทรงาม 2 4 4 10 8 3 4 0 15
23 อนุบาลป่าพะยอม 2 4 2 8 13 6 7 3 26
24 วัดโงกน้ำ 2 3 1 6 4 5 0 2 9
25 บ้านเหรียงงาม 2 3 0 5 6 3 0 0 9
26 วัดแหลมโตนด 2 2 4 8 6 9 13 6 28
27 บ้านบ่อทราย 2 2 1 5 4 4 6 1 14
28 บ้านสำนักกอ 2 2 0 4 8 7 3 0 18
29 บ้านควนขนุน 2 2 0 4 5 2 1 1 8
30 บ้านควนดินแดง 2 1 2 5 6 4 0 0 10
31 บ้านศาลาน้ำ 2 1 1 4 7 1 1 1 9
32 วัดตะแพน 2 1 1 4 5 7 4 1 16
33 บ้านปากเหมือง 2 0 1 3 6 6 6 5 18
34 วัดบ้านสวน 2 0 1 3 4 15 0 1 19
35 วัดควนแพรกหา 2 0 0 2 6 3 3 3 12
36 อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 2 0 0 2 4 0 0 0 4
37 อนุบาลศรีนครินทร์ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
38 บ้านควนพลี 1 3 5 9 8 9 2 2 19
39 วัดดอนศาลา 1 2 1 4 8 6 8 3 22
40 วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 1 1 1 3 6 2 2 0 10
41 วัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 1 1 1 3 4 1 0 0 5
42 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 1 1 1 3 4 0 0 0 4
43 อนุบาลเรวดี 1 1 1 3 3 4 4 0 11
44 บ้านโหล๊ะเร็ด 1 0 1 2 2 2 3 0 7
45 วัดอภยาราม 1 0 0 1 4 4 5 3 13
46 อนุบาลเสริมปัญญา 1 0 0 1 3 4 4 7 11
47 บ้านควนพนางตุง(สินประชา) 1 0 0 1 3 3 6 4 12
48 วัดสุนทราวาส 1 0 0 1 2 4 3 4 9
49 บ้านธรรมเถียร 1 0 0 1 2 1 2 1 5
50 บ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) 1 0 0 1 1 3 1 0 5
51 วัดอัมพวนาราม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 วัดวิหารเบิก 0 3 3 6 9 3 2 3 14
53 บ้านระหว่างควน 0 2 1 3 4 1 4 4 9
54 เรวดีป่าพะยอม 0 1 2 3 10 6 12 6 28
55 วัดพิกุลทอง 0 1 2 3 9 7 8 4 24
56 วัดโอ่(ปิปฺผลิกประชาสรรค์) 0 1 2 3 5 10 3 3 18
57 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 0 1 2 3 2 3 3 0 8
58 บ้านท่าแค(วันครู2500) 0 1 0 1 2 3 1 0 6
59 วัดโพรงงู 0 1 0 1 2 0 0 0 2
60 วัดเกษตรนิคม 0 1 0 1 1 4 1 0 6
61 บ้านทุ่งลาน 0 0 1 1 3 2 1 0 6
62 บ้านใสอ้อย 0 0 1 1 3 1 0 2 4
63 วัดควนถบ 0 0 1 1 2 2 0 1 4
64 วัดไทรโกบ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
65 อารียาศึกษา 0 0 1 1 1 1 1 1 3
66 วัดท่าสำเภาใต้ 0 0 1 1 0 3 2 2 5
67 วัดควนปันตาราม 0 0 1 1 0 0 2 3 2
68 บูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ 0 0 0 0 4 9 8 8 21
69 บ้านเขาพนม 0 0 0 0 4 6 6 0 16
70 บ้านโตน 0 0 0 0 4 5 3 1 12
71 วัดเขาแดง 0 0 0 0 4 3 3 0 10
72 บ้านสวนโหนด 0 0 0 0 4 2 0 1 6
73 วัดเขาอ้อ 0 0 0 0 4 1 3 0 8
74 บ้านปากสระ 0 0 0 0 3 2 3 0 8
75 วัดลำใน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
76 ทุ่งยางเปล 0 0 0 0 2 1 5 0 8
77 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 0 0 0 0 2 1 2 3 5
78 บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 0 0 0 0 2 1 2 0 5
79 วัดกลาง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
80 บ้านขัน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
81 วัดพังดาน 0 0 0 0 1 6 3 0 10
82 บ้านโคกโดน 0 0 0 0 1 5 4 2 10
83 ชุณหะวัณ 0 0 0 0 1 5 2 0 8
84 วัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
85 บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 1 2 2 4
86 บ้านเตง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
87 เทศบาลวัดธาราสถิตย์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
88 วัดโคกแย้ม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
89 วัดหรังแคบ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
90 อนุบาลเรวดีศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
91 บ้านเนินทราย 0 0 0 0 0 5 6 2 11
92 บ้านโหละหนุน 0 0 0 0 0 4 1 1 5
93 วัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) 0 0 0 0 0 3 3 4 6
94 บ้านควนกุฎ 0 0 0 0 0 2 5 1 7
95 ประชารัฐบำรุง 2 0 0 0 0 0 2 1 2 3
96 วัดนาท่อม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
97 วัดทุ่งขึงหนัง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
98 บ้านหัสคุณ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
99 บ้านไสถั่ว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
100 วัดควนแร่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 บ้านต้นไทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 ตชด.บ้านควนตะแบก 0 0 0 0 0 0 1 3 1
103 วัดตำนาน 0 0 0 0 0 0 1 3 1
104 วัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
105 วัดท่าสำเภาเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 156 128 105 389 556 370 264 174 1,190