เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
smiley เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
smiley .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   
------------------------------ ระดับเขตพื้นที่ ---------------------------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 5 กันยายน 2559
พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู => 6-7 กันยายน 2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 8-10 กันยายน 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 11 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
 
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.