ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ
ประกาศ สพป.พัทลุง เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดาว์นโหลดประกาศทั้งหมด

smiley ศูนย์การแข่งขัน สพป.พัทลุง เขต 1 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
smiley ศูนย์การแข่งขันอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
smiley ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ , คณิตศาสตร์
smiley ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านควนขนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
smiley ศูนย์การแข่งขันมหาวิทยาลัยทักษิณ  นักบินน้อย สพฐ./หุ่นยนต์
smiley ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดวิหารเบิก การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
smiley ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านระหว่างควน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , สุขศึกษาและพลศึกษา
smiley ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลควนขนุน การงานอาชีพ
smiley ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนพัทลุง เทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
smiley ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีพัทลุง ศิลปะ
วันจันทร์ ที่ 05 กันยายน 2559 เวลา 14:24 น.