กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
 กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. ใช้คะแนนการบินอย่างเดียว 

***ติดต่อสอบถามรายละเอียด คุณสมจิตร สลักศรี โทร 086 694 2869***
วันพุธ ที่ 07 กันยายน 2559 เวลา 09:43 น.