ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว สพป. พัทลุง เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดแหลมโตนด สพป. พัทลุง เขต 1 24 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. พัทลุง เขต 1 20 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป. พัทลุง เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน