ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 761
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหัวหมอน สพป. พัทลุง เขต 1 43 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 40 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว สพป. พัทลุง เขต 1 10 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. พัทลุง เขต 1 - -  
7 โรงเรียนบ้านระหว่างควน สพป. พัทลุง เขต 1 - -  

หมายเหตุ : โรงเรียนที่ไม่มารายงานตัวเข้าแข่งขัน : โรงเรียนบ้านระหว่างควน - โรงเรียนบ้านปากเหมือง

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน