หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พัทลุง เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 55 28 53.85% 12 23.08% 4 7.69% 8 15.38% 52
2 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 58 24 41.38% 11 18.97% 15 25.86% 8 13.79% 58
3 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 47 23 48.94% 9 19.15% 8 17.02% 7 14.89% 47
4 โรงเรียนบ้านหนองธง 41 18 43.9% 9 21.95% 4 9.76% 10 24.39% 41
5 โรงเรียนวัดหัวควน 36 18 50% 6 16.67% 8 22.22% 4 11.11% 36
6 โรงเรียนบ้านควนประกอบ 31 18 58.06% 6 19.35% 4 12.9% 3 9.68% 31
7 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 38 18 47.37% 5 13.16% 7 18.42% 8 21.05% 38
8 โรงเรียนบ้านท่าลาด 36 17 47.22% 5 13.89% 7 19.44% 7 19.44% 36
9 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 40 15 38.46% 8 20.51% 11 28.21% 5 12.82% 39
10 โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) 37 15 40.54% 6 16.22% 8 21.62% 8 21.62% 37
11 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 39 15 44.12% 4 11.76% 8 23.53% 7 20.59% 34
12 โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) 40 12 32.43% 8 21.62% 9 24.32% 8 21.62% 37
13 โรงเรียนวัดเขาวงก์ 25 12 50% 6 25% 3 12.5% 3 12.5% 24
14 โรงเรียนบ้านควนยวน 21 12 57.14% 3 14.29% 1 4.76% 5 23.81% 21
15 โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 28 11 42.31% 4 15.38% 2 7.69% 9 34.62% 26
16 โรงเรียนวัดควนเผยอ 17 11 68.75% 3 18.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
17 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) 23 11 52.38% 2 9.52% 4 19.05% 4 19.05% 21
18 โรงเรียนบ้านทอนตรน 31 10 32.26% 9 29.03% 7 22.58% 5 16.13% 31
19 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 40 10 27.78% 7 19.44% 15 41.67% 4 11.11% 36
20 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ 26 10 38.46% 7 26.92% 5 19.23% 4 15.38% 26
21 โรงเรียนวัดตะโหมด 25 10 41.67% 6 25% 3 12.5% 5 20.83% 24
22 โรงเรียนวัดรัตนวราราม 26 10 38.46% 3 11.54% 7 26.92% 6 23.08% 26
23 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 28 9 33.33% 7 25.93% 8 29.63% 3 11.11% 27
24 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน 23 9 40.91% 5 22.73% 2 9.09% 6 27.27% 22
25 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 21 9 42.86% 3 14.29% 4 19.05% 5 23.81% 21
26 โรงเรียนวัดหวัง 19 9 47.37% 3 15.79% 3 15.79% 4 21.05% 19
27 โรงเรียนบ้านควนหินเเท่น 18 9 50% 1 5.56% 2 11.11% 6 33.33% 18
28 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 15 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
29 โรงเรียนวัดฝาละมี 18 8 44.44% 4 22.22% 1 5.56% 5 27.78% 18
30 โรงเรียนวัดไทรพอน 24 8 36.36% 3 13.64% 7 31.82% 4 18.18% 22
31 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ 21 8 38.1% 3 14.29% 4 19.05% 6 28.57% 21
32 โรงเรียนวัดท่าดินเเดง 21 8 42.11% 1 5.26% 7 36.84% 3 15.79% 19
33 โรงเรียนวัดพรุพ้อ 22 7 31.82% 7 31.82% 3 13.64% 5 22.73% 22
34 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 17 7 41.18% 6 35.29% 4 23.53% 0 0% 17
35 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 21 7 33.33% 4 19.05% 1 4.76% 9 42.86% 21
36 โรงเรียนบ้านด่านโลด 17 7 50% 3 21.43% 1 7.14% 3 21.43% 14
37 โรงเรียนบ้านน้ำตก 22 7 35% 2 10% 3 15% 8 40% 20
38 โรงเรียนวัดนาหม่อม 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
39 โรงเรียนอนุบาลกงหรา 20 6 30% 7 35% 6 30% 1 5% 20
40 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม 21 6 30% 7 35% 3 15% 4 20% 20
41 โรงเรียนวัดพระเกิด 21 6 28.57% 6 28.57% 3 14.29% 6 28.57% 21
42 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 20 6 30% 4 20% 6 30% 4 20% 20
43 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ 23 6 31.58% 4 21.05% 5 26.32% 4 21.05% 19
44 โรงเรียนบ้านช่องฟืน 22 6 30% 3 15% 5 25% 6 30% 20
45 โรงเรียนวัดโพธิยาราม 19 6 31.58% 3 15.79% 3 15.79% 7 36.84% 19
46 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ 8 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
47 โรงเรียนบ้านบางมวง 29 5 17.24% 12 41.38% 6 20.69% 6 20.69% 29
48 โรงเรียนบ้านโคกสัก 21 5 25% 8 40% 3 15% 4 20% 20
49 โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ 17 5 29.41% 5 29.41% 2 11.76% 5 29.41% 17
50 โรงเรียนบ้านท่าเชียด 18 5 31.25% 5 31.25% 2 12.5% 4 25% 16
51 โรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที่ ๔๕ 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
52 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ 13 5 41.67% 1 8.33% 5 41.67% 1 8.33% 12
53 โรงเรียนบ้านต้นสน 13 5 38.46% 1 7.69% 4 30.77% 3 23.08% 13
54 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ 26 4 17.39% 5 21.74% 9 39.13% 5 21.74% 23
55 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย 22 4 19.05% 5 23.81% 4 19.05% 8 38.1% 21
56 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน 16 4 25% 5 31.25% 4 25% 3 18.75% 16
57 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ 16 4 25% 4 25% 4 25% 4 25% 16
58 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
59 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม 17 4 23.53% 3 17.65% 6 35.29% 4 23.53% 17
60 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) 16 4 26.67% 2 13.33% 5 33.33% 4 26.67% 15
61 โรงเรียนวัดบางขวน 17 4 25% 2 12.5% 4 25% 6 37.5% 16
62 โรงเรียนวัดนาปะขอ 10 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
63 โรงเรียนบ้านคู 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
64 โรงเรียนบ้านควนเเหวง 20 3 15% 6 30% 7 35% 4 20% 20
65 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม 19 3 16.67% 5 27.78% 7 38.89% 3 16.67% 18
66 โรงเรียนวัดลอน 19 3 17.65% 4 23.53% 5 29.41% 5 29.41% 17
67 โรงเรียนบ้านพน 17 3 18.75% 3 18.75% 6 37.5% 4 25% 16
68 โรงเรียนปากพะยูน 14 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 5 38.46% 13
69 โรงเรียนวัดควนขี้แรด 12 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 2 18.18% 11
70 โรงเรียนบ้านโคกทราย 8 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
71 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
72 โรงเรียนวัดโตนด (เชนวิทยา) 6 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว 16 2 12.5% 8 50% 3 18.75% 3 18.75% 16
74 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม 14 2 14.29% 5 35.71% 5 35.71% 2 14.29% 14
75 โรงเรียนวัดท่าควาย 14 2 15.38% 5 38.46% 2 15.38% 4 30.77% 13
76 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ 9 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
77 โรงเรียนบ้านนาบอน (อิสลามศึกษา) มูลนิธิ 25 2 16.67% 3 25% 3 25% 4 33.33% 12
78 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) 10 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 10
79 โรงเรียนวัดควนโก 9 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
80 โรงเรียนวัดปัณณาราม 11 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 4 36.36% 11
81 โรงเรียนบ้านหน้าวัง 9 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
82 โรงเรียนบ้านม่วงทวน 9 2 22.22% 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 9
83 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง 8 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 8
84 โรงเรียนวัดโรจนาราม 10 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 9
85 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) 9 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 5 55.56% 9
86 โรงเรียนมิตรมวลชน ๑ 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
87 โรงเรียนบ้านยางขาคีม 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
88 โรงเรียนบ้านท่าเนียน 5 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนวัดสะทัง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ 25 1 5% 6 30% 3 15% 10 50% 20
91 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 16 1 6.25% 4 25% 7 43.75% 4 25% 16
92 โรงเรียนบ้านวังปริง 13 1 8.33% 4 33.33% 3 25% 4 33.33% 12
93 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ 12 1 8.33% 4 33.33% 1 8.33% 6 50% 12
94 โรงเรียนวัดพังกิ่ง 9 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 9
95 โรงเรียนบ้านพูด กรป. กลาง 15 1 7.14% 3 21.43% 0 0% 10 71.43% 14
96 โรงเรียนบ้านแหลม 7 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
97 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) 8 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 8
98 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน 9 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 6 66.67% 9
99 โรงเรียนบ้านเทพราช 8 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
100 โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
101 โรงเรียนบ้านคลองขุด 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
102 โรงเรียนวัดควนเพ็ง 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
103 โรงเรียนวัดสังฆวราราม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านปากพล 5 1 20% 0 0% 0 0% 4 80% 5
105 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
106 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 13 0 0% 2 18.18% 3 27.27% 6 54.55% 11
107 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก 13 0 0% 2 18.18% 2 18.18% 7 63.64% 11
108 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร 8 0 0% 1 12.5% 5 62.5% 2 25% 8
109 โรงเรียนบ้านควนโคกยา 5 0 0% 1 20% 4 80% 0 0% 5
110 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช 12 0 0% 1 8.33% 3 25% 8 66.67% 12
111 โรงเรียนมุสลิมวิทยา 6 0 0% 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 6
112 โรงเรียนวัดปลักปอม 7 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 7
113 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท 5 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
114 โรงเรียนวัดท่านางพรหม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
115 โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ 21 0 0% 0 0% 5 50% 5 50% 10
116 โรงเรียนบ้านท่าวา 5 0 0% 0 0% 3 60% 2 40% 5
117 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
118 โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์) 5 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
119 โรงเรียนบ้านไสนายขัน 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
120 โรงเรียนเทศบาลอ่าวพะยูน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]